Institute for Sustainable Process Technology

Het Institute for Sustainable Process Technology wil stakeholders van verschillende sectoren met elkaar verbinden met procesinnovatie te versterken. Dit open innovatieplatform moet zorgen voor verduurzaming van de procestechnologie. Alle stakeholders moeten daarvoor optimaal samen kunnen werken in een inspirerende en vertrouwde omgeving. Als dagvoorzitter en presentator van het Process Technology…

read more

Defence for Children

Defence for Children verdedigt met onderzoek, voorlichting en belangenbehartiging de rechten van kinderen wereldwijd. Haar juristen en actiegroepen stellen schendingen van kinderrechten uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) aan de kaak. Als voorzitter van de Nationale Jeugdraad (NJR) had ik zitting in het Kinderrechtencollectief, dat…

read more