Defence for Children verdedigt met onderzoek, voorlichting en belangenbehartiging de rechten van kinderen wereldwijd. Haar juristen en actiegroepen stellen schendingen van kinderrechten uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) aan de kaak. Als voorzitter van de Nationale Jeugdraad (NJR) had ik zitting in het Kinderrechtencollectief, dat wordt voorgezeten door de directeur van Defence for Children Nederland. Tegenwoordig zet ik me in als gespreksleider en presentator van openbare evenementen.

Project: Gespreksleider ‘Armoede onder kinderen in Nederland’

In Nederland groeien 421.000 kinderen op in gezinnen met een laag inkomen. Dat gaat om één op de acht kinderen. Leidende vraag tijdens de expertmeeting was hoe deze situatie voor kinderen te verbeteren is. In samenwerking met Save the Children en de Europese Commmissie, zocht ik met de verschillende Tweede Kamerleden en andere gasten in een talkshowsetting naar antwoorden. Tenslotte presenteerden de directeuren van Defence for Children en Save the Children het consultatiedocument aan staatssecretaris Jetta Klijnsma. Als gespreksleider schakelde ik tussen een gesprek met twee jongeren die door de problematiek getroffen werden, een talkshowsessie met Kamerleden en de presentatie van het consultatiedocument met de Staatssecretaris.

Website: https://www.defenceforchildren.nl/