Het gezicht van het evenement, bepalend voor het gevoel en de impact van je evenement. Maar ook in de ontwerpfase is een kenner doorslaggevend. Ik beloof een dag vol inhoud, energie en humor.

Hoe je de toon zet met tact, energie en humor

Mijn rol als presentator en dagvoorzitter werd in mijn bestuursjaren bij de Nationale Jeugdraad (NJR) uit nood geboren. We organiseerden grote debatten, conferenties of co-creaties met minimale budgetten. Dat betekende dat we creatief moesten om gaan met het aantrekken van een bekend figuur. Bovendien wordt NJR gekenmerkt door een sterk geloof in de ruimte die je kunt geven aan jong talent. Zo kwam het dat ik op evenementen mannen en vrouwen stond aan te kondigen die al langer CEO waren dan ik mijn eigen veters kon strikken. Die onervarenheid bleek mijn kracht.

Steeds weer hoorde ik terug dat een deel van mijn kracht als dagvoorzitter schuilde in relatieve onervarenheid, brutaliteit en eerlijkheid. Een evenement hoeft niets in te leveren op professionaliteit of op inhoud wanneer er meer gelachen wordt. Sterker nog, het zijn juist de congressen waarbij sprekers zich op hun gemak voelen en de zaal zich op zijn gemak voelt, waar de beste anekdotes worden gedeeld. Die eigenschappen, in combinatie met mijn tact, energie en humor, maken me nog altijd een veelgevraagd presentator en dagvoorzitter. Ik ben van mening dat het gezicht van een evenement bepalend kan zijn voor het gevoel en de impact.

Wat ik als vakman voor je kan doen

Ik leerde al vroeg in mijn carrière dat je rol als presentator of dagvoorzitter niet begint op de dag van het evenement, maar al ver daarvoor. Inmiddels heb ik aan meer dan honderd evenementen bijgedragen. Door die ervaringen heb ik mij ontwikkeld tot een presentator en dagvoorzitter die zich, waar mogelijk, niet pas op het allerlaatste moment laat invliegen. Ik kan als vakman veel meer voor je betekenen, door me al vroeg in het traject te betrekken. Een kenner kan tijdens die ontwerpfase veel tijd en moeite schelen.

Door alles wat ik heb gezien kan ik je helpen het concept van je evenement vele malen sterker te maken door al vroeg mee te denken over het design en het nut van de werkvormen die je voor ogen hebt. Daarnaast mag ik ook graag schieten op de inhoud, door samen met mijn opdrachtgevers zo kritisch mogelijk te kijken naar hoe vernieuwend en waardevol de diverse onderwerpen en sprekers echt zijn. Leidend is in zulke gesprekken altijd het doel dat een evenement moet hebben. Daarvan is uiteindelijk afhankelijk wat ik zal adviseren, variërend van een sessie met Virtual Reality tot aan een interactieve townhallsessie met een klassiek debat.

Benieuwd naar mijn opdrachtgevers? Klik hier.